सहायक स्तर पाँचौ

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम हरि प्रसाद काफ्ले
सम्पर्क ठेगाना सुद्धोधन गा.पा. ४, रुपन्देही ।
टेलिफोन नम्बर ९८४१३०२४८६
स्थाई ठेगाना सुद्धोधन गा.पा. ४, रुपन्देही ।