सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
पुस २९, २०७९ हलुका सवारी चालक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
पुस २०, २०७९ घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना!
पुस १८, २०७९ सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना!
भदौ २९, २०७९ शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)।
भदौ ७, २०७९ शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
साउन २५, २०७९ आ.व. २०७९/८० को लागि सूचि दर्ता गर्ने बारे सूचना ।
असार ५, २०७९ उद्योग पवर्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि अनुसार बिपदजन्य घटनाबाट क्षति पुगेका उद्योगहरुलाई राहतका लागी सम्बन्धित घरेलु कार्यालयमा निवेदन दिने सम्बन्धमा
चैत १६, २०७८ कम्प्युटर मेसिनरीहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको  दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना
फागुन ३०, २०७८ घर भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना
फागुन ३०, २०७८ कम्प्युटर मेसिनरीहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना
फागुन १६, २०७८ सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सुचना