माननीय मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिब परिचय

नाम   कमल क्षेत्री
मोबाइल नम्बर      ९८५७०२५९७३

 

 

माननिय मन्त्रीज्युको कम्प्युटर अपरेटर परिचय

नाम  बसन्त चौधरी
मोबाइल नम्बर  9749795597