नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असोज १४, २०७९ वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
असोज १२, २०७९ मिति २०७९/०५/२६ गते लुम्विनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयले स्विकृत भएको विपदजन्य घटनाबाट क्षतिग्रस्त उद्योगलाई सहयोग तथा राहत प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९।
असार १४, २०७९ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५
जेठ २७, २०७९ प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७६
चैत ११, २०७८ साझेदारी नियमावली, २०७६
चैत ११, २०७८ साझेदारी ऐन, २०७६
चैत ११, २०७८ बजार प्रवद्धन ऐन २०७७
चैत ११, २०७८ प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७६
चैत ११, २०७८ औद्योगिक ग्राम घोषणा तथासञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन २०७७)
चैत ११, २०७८ उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७
चैत ११, २०७८ उद्यम विकास कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८